Strandbeskyttelseslinje kort

Kystatlas – Kystdirektoratet

Kystatlas

15. jan. 2023 — Under menupunktet Lagliste klikker du det ønskede lag til og zoomer ind på kortet til det ønskede sted. Klik på kort, for at gå til Kystatlas.

Strandbeskyttelseslinjen – Kystdirektoratet

Strandbeskyttelse

15. jan. 2023 — På denne side beskrives, hvilke arealer, der er omfattet af strandbeskyttelseslinjen og betydningen af beskyttelsen.

Strandbeskyttelse og klitfredning – Geodatastyrelsen

Strandbeskyttelse og klitfredning

Registreringen af strandbeskyttelseslinjen i matriklen omfatter registrering i såvel matrikelkortet som i matrikelregisteret. Linjerne er således vist på kortet …

Ved lovændring i 1999 blev det vedtaget, at strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen skulle indlægges i matrikelkortet og registreres i matrikelregisteret. Det blev samtidig vedtaget, at miljø- og energiministeren skulle sætte linjerne i kraft amtvis i modsætning til oprindelig for hele landet på én gang.

den ny 300 meter strandbeskyttelses- og klitfredningszone

disse arealer ikke omfattes af den udvidede strandbeskyttelseslinje, … Matrikelkortet kan ses i Kort- og Matrikelstyrelsen og i.

Strandbeskyttelseslinjen – Naturstyrelsen

Vælg først:”Arealinformation” og der- næst: ”Søg efter data på kort”. Yderligere oplysninger. Du kan finde flere oplysninger om strand- beskyttelseslinjen på By …

Strandbeskyttelse – Naturstyrelsen

Strandbeskyttelseslinjen ligger i åbne landskaber typisk 300 m fra kysten, i bebyggede … kort eller kortskitse der viser projektets placering.

Bygge- og beskyttelseslinjer – Aktivsiden

Inden for strandbeskyttelseslinjen må der ikke ske ændringer af tilstanden, … Linjens placering fremgår af kort, der er offentligt tilgængelige på …

Bygge- og beskyttelseslinjer har afgørende betydning for landskabsbeskyttelsen i Danmark.

Har du en ejendom tæt på kysten? – LOU Advokatfirma

Strandbeskyttelseslinjen er en beskyttelseszone, der løber langs de danske kyster. Oprindeligt havde beskyttelseslinjen en bredde på 100 meter fra …

Strandbeskyttelseslinjen er en beskyttelseszone, der løber langs de danske kyster. Oprindeligt havde beskyttelseslinjen en bredde på 100 meter fra strandbredden, men i 1994 blev zonen udvidet til – som udgangspunkt – 300 meter. – Læs mere her

Keywords: strandbeskyttelseslinje kort, strandbeskyttelseslinie kort, kystdirektoratet kort